Bireysel Danışmanlık

Bireysel terapi, kişinin kendisine dair psikolojik destek alma ihtiyacı, değişim isteği ya da bir konu hakkındaki görüşleri danışmak isteğiyle başlar. psikoterapist ve danışan ilişkisinde birebir gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımını içeren, danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisiyle ilerleyen görüşmelerdir.
Başlayan görüşmelerde psikolog ve danışan arasında güven ve gizlilik prensiplerine dayalı kişiye özel terapötik bir ilişki kurulur. Kurulan ilişkide danışanın görüşmek istediği konular tartışılır, uzmanın düşüncesi alınır ve bu konudaki hedefe ulaşmak için gereken çalışmaların yapılacağı görüşmeler başlatılır.
Görüşme sürecinde amaçladığımız en temel nokta kişinin psikolojik iyilik halinin ulaşabileceğimiz en üst noktaya taşınmasıdır.
Bireysel görüşmede psikolojik iyilik halini en üst noktaya taşımakla birlikte aynı zamanda bireye problem çözme becerisi, sosyal beceriler, ilişki ve iletişim becerileri, duygu düzenleme becerileri gibi çok çeşitli konularda ilerleme olanağı ve ileri dönemlerde yaşadığı psikolojik sorunlarda kendi kendine yetebilme becerisi kazandırır.

GÖRÜŞMELERİN SÜRESİ VE SIKLIĞI NEDİR?

Seanslar minimum 45 dakika sümekle birlikte 60 dakikayı bulabilir. Danışan ve uzmanın verdiği ortak karar ile birlikte görüşmelerin sıklığı belirlenir. Bazı durumlarda haftada 1-3 görüşme gerçekleştirilebilirken bazı durumlarda da ayda bir defa veya 2-3 ayda bir defa görüşme gerçekleşebilir. Görüşme sıklığının bu kadar geniş bir spektrumda olmasının nedeni kişiye özel ve bireysel özelliklere (değişime direnç, bütçe v.b.) bağlı olmasıdır.